TETRA системи

 Когато отказите в работата на системите са недопустими! 

 

TETRA е първия отворен цифров стандарт за професионална радиовръзка (Professional Mobile Radio — PMR), който се поддържа от много утвърдени световни производители на инфраструктурно и абонатно оборудване работещо по този стандарт.

Стандарта е създаден като единен общоевропейски цифров стандарт за професионална радиовръзка и затова до април 1997г. абревиатурата TETRA е означавала „Трансевропейско трънкинг радио“ (Trans-European Trunked Radio). Поради големия интерес проявен към TETRA в други региони на света абревиатурата TETRA започва да се дешифрира като „Наземно трънкинг радио“ (Terrestrial Trunked Radio).

Работата по разработване на този стандарт започва през 1988г. През 1994г е публикувана първата версия на общите технически изисквания ETR 086. Основата на стандарта (обща структура на мрежата, радио интерфейси и др.) е утвърдена през 1995г. а през 1998г. са утвърдени всички необходими раздели на стандарта.  

През 2004г е утвърдена спецификацията на между системния интерфейс ISI (Inter-System Interface). През 2005г е утвърдена и стандарта за високоскоростно предаване на данни известен като TEDS (TETRA Enhanced Data Service), който обезпечава предаване на данни в TETRA мрежите със скорости до 115/230 kbps. В момента непрекъснато се работи по развитие на стандарта..

Motorola Solutions е един от първите участници в TETRA консорциума и участва активно в разработката и усъвършенстването на пакета TETRA стандарти. Motorola Solutions е един от най-големите производители на инфраструктурно и абонатно TETRA оборудване.

 

Основни предимства на TETRA радиосистемите са:

  • Възможно най-съвременното цифрово комуникационно решение
  • Лесна поддръжка на мрежа с намален брой комуникационни канали
  • Намалени разходи за предаване в резултат на гъвкава топология за комуникации
  • Рентабилно централизирано управление на мрежата
  • Намалени разходи за поддръжка в резултат на актуализация на софтуера от разстояние
  • Подобреното покритие на новите базови станции, което повишава безопасността
  • Отворени архитектура и интерфейси
  • Намалено време за реагиране при спешни ситуации
  • Оптимално качество за абонатите на мрежите и услугите и мн.др.

MOTOROLA TETRA

DIMETRA EXPRESS

  

DIMETRA Express на Motorola Solutions е компактна версия на цифрова TETRA радио система. Всичко – приемо предаватели, управление, интерфейси и инструменти за администриране е събрано в един шкаф.

DIMETRA Express на Motorola Solutions е разработена, за да отговори на търсенето на продукт, който е лесен за разгръщане, конфигуриране и управление, и достатъчно ефективен, за да бъде използван за по-малки проекти.

Предназначена е за по-малките организации в секторите производството, обществен транспорт, хотелиерство, петрол и газ и други индустриални и промишлени предприятия. 

DIMETRA Express на Motorola Solutions предлага висококачествени и ефикасни комуникации, за  работа в критично важни и отговорни дейности и ситуации, на всякакви организации при всякакви обстоятелства.

DIMETRA Express осигурява услуги за обмен на глас, кратки данни, пакети данни и телефония.

DIMETRA Express има следните основни характеристики: лесна интеграция и настройка чрез уеб-базиран интерфейс; поддържане на сигурни радио комуникации ; лесно надграждане на системата;

DIMETRA Express има оперативна съвместимост с WAVE PTX, което позволява на потребителите на мобилни устройства да комуникират заедно с потребителите на Тетра радиотерминали.

Технически характеристики

 

DIMERTA EXPRESS Базови станции

 

 

MTS1 TETRA Base Station

Малкият, гъвкав и същевременно изключително мощен MTS1 предлага цялостно решение за TETRA покритие, което може бързо да бъде инсталирано и пуснато в експлоатация.

MTS1 има устойчив на атмосферни условия корпус и ергономичен дизайн.

Независимо дали става въпрос за вътрешен или външен монтаж, MTS1 се монтира лесно на стена и стълб. MTS1 също поддържа криптиране на  въздушния интерфейс и от край до край. Това ниво на защита се поддържа дори когато има повреда на връзката към базовата станция, която работи в локален режим.

Капацитет: до 2 RF канала (до 8 времеви слота)

 

Технически характеристики

 

 

 

 

 

MTS2 TETRA Base Station

 

Ултра гъвкавият MTS2 отговаря на нарастващото търсене на малки базови станции, които могат да се интегрират в места с ограничени пространства.

Намалени разходи за монтаж и лесно транспортиране.

Отличен достъп отпред и възможност за охлаждане без вентилатор.

Със своя малък и гъвкав модулен дизайн, MTS2 драстично намалява разходите за инсталиране и поддръжка.

Ниските разходи за поддръжка и правят MTS2 идеален за монтаж в извънградски или отдалечени и труднодостъпни обекти.

Капацитет: до 2 RF канала (до 8 времеви таймслота)

 

Технически характеристики

 

 

MTS4 TETRA Base Station

 

MTS4 е базова станция с висока производителност с подобрена енергийна ефективност и по-ниски експлоатационни разходи.

Компактният MTS4 поставя нови стандарти за базови станции с голям капацитет и висока степен на резервиране, като същевременно гарантира възможно най-ниски разходи за придобиване и инсталиране.

Намалени разходи за монтаж поради по-компактен и гъвкав дизайн.
Намалени разходи за работа на сайта чрез по-малко посещения на място и минимални разходи за поддръжка.


Капацитет: до 4 RF канала (до 16 времеви таймслота)

 

Технически характеристики

MOTOROLA TETRA

DIMETRA X CORE

 

DIMETRA X CORE е предназначена за  правителствени организации, агенции за обществена безопасност и големи предприятия имащи нужда от висококачествена и надеждна мобилна широколентова свързаност.

Със софтуерно дефинирано ядро, подобрена сигурност и интелигентни интерфейси, DIMETRA X Core ви предоставя критично важната комуникация, от която ще се нуждаете през следващите 15 или повече години.

Заменяйки съществуваща DIMETRA мрежа с DIMETRA X Core, ще направите икономически ефективна инвестиция за подобряване и удължаване на експлоатационния живот на вашата TETRA мрежa.

С развитието на технологиите ще се развива и вашата система DIMETRA. Тя разполага с напълно мащабируема архитектура, която позволява проектиране и разширяване на системата от един сайт до 5000 или повече. И тъй като вашите нужди се променят, можете лесно да добавяте нови потребители или възможности, чрез активирате софтуерни лицензи.

DIMETRA X Core консумира по-малко енергия и намалява дългосрочните общи разходи.

Въз основа на доказаната технология TETRA DIMETRA и отворени стандарти, DIMETRA X Core е сигурна, интелигентна инвестиция за бъдещето на вашата организация.

 

Технически характеристики

 

 

 

 

MTS4L TETRA/LTE Base Station

 

 

 

Базовата станция MTS4L TETRA / LTE осигурява гъвкав начин за добавяне на LTE в допълнение към TETRA системата.

Предоставяйки възможност за добавяне на LTE функционалност в шкафа на TETRA Base Station, Motorola предлага изключително гъвкаво решение.

MTS4L може да се инсталира като базова станция само за TETRA, но може да включва и LTE услуги чрез добавяне на  eNodeB като споделен пренос.

Тези услуги могат да бъдат инсталирани в началото или могат да бъдат надстроени по-късно, когато е необходимо.

 

Технически характеристики