WAVE PTX

 

WAVE PTX е широколентова 3G/4G/WiFi алтернатива на традиционните мобилни Two-Way радио комуникации и е чудесен инструмент за организиране и оптимизиране на вътрешна комуникационна мрежа за Mission Critical дейности и за оперативно управление на работните процеси.

WAVE PTX е приложима за широк кръг клиенти от всякакъв тип и големина - агенции, правителствени организации, индустриални, търговски, транспортни фирми и т.н.

Цялостното решение на WAVE PTX е съставено от:

  • Взаимнозаменяеми сървъри, чиито ресурси са обединени с цел предоставяне на качествени и евтини „облачни“ услуги за мобилни комуникации;
  • Специализирани абонатни устройства – портативни и мобилни радиостанции и смартфони;
  • Мобилно приложение, предназначено за инсталиране на стандартни Android и IOS смартфони или таблети;
  • Локално диспечерско приложение, предназначено за наблюдение и управление на абонатите в мрежата.

Абонатите на WAVE PTX използват преноса на мрежите на мобилните оператори, като се свързват с мрежата на оператора с най-добър сигнал.

WAVE PTX ви свързва с вашите екипи чрез функции, включващи PTT гласови разговори, GPS проследяване, обмен на текстови, мултимедиа съобщения и Video streaming.

В допълнение, WAVE PTX предлага удобно и лесно управление на вашите екипи чрез диспечерско приложение, инсталирано на стандартен компютър. С диспечерското приложение можете да наблюдавате и управлявате действията на абонатите в реално време, а също и да записвате гласови разговори и оперативни данни за по-късен анализ. Същевременно  може да изготвяте статистики и анализи в реално време.

Основните AWS сървъри на WAVE PTX са разположени на територията на Европейския съюз. Това означава, че всички обменяни гласови съобщения и данни остават в рамките на GDPR - юрисдикцията.

Повече подробности...