WIFI4EU безплатен интернет

02/05/2018

Комтек 2006 ООД е регистриран доставчик на оборудване по инициативата WiFi4EU за осигуряване на безплатен обществен безжичен достъп до интернет в целия Европейски Съюз /2017 – 2020 г./. Ние проектираме и изграждаме безжични мрежи за високоскоростен достъп до интернет, отговарящи на всички изисквания на проекта. 

За безплатна консултация за бенефициери: office@komtek2006.com 

Повече подробности за WIFI4EU: в сайта на Европейската комисия