Новите TETRA MTP8000 ATEX

21/01/2016

Новите TETRA MTP8000 ATEX  терминали - Последно поколение терминали за работа във взривоопасни среди, с максимално подобрени технически характеристики и добавени нови функционалности, за да гарантират максимална надеждност!

Най-новата серия терминали на Motorola TETRA - MTP8000 ATEX  поставя ново начало в Tetra оборудването за работа в екстремни условия и взривоопасни среди. Покриващи всички изисквания на стандартите ATEX и IECEx, тази серия представлява  значителна стъпка напред в подобряването на безопасността и сигурността на работниците чрез непрекъсната комуникация, съчетани с  най-висока ефективност.

Motorola TETRA - MTP8000 ATEX серията е разработена, основавайки се на дългогодишния опит на производителя Motorola Solutions " за работа във  високо-рискови ситуации. В сектори като петрол и газ, нефт, тежката промишленост и обществена безопасност, тези надеждни терминали от най-висок клас осигуряват най-доброто от света на професионалните комуникации.

Основни предимства:

  • По-добра чувствителност /на приемника и на предавателя/, което повишава обхвата на терминала, дори в условията на големи бетонни сгради или сложни конструкции
  • Усъвършенстван светлинен индикатор, предупреждаващ загубата на покритие
  • Повишено качество на аудио сигнала, което дава възможност за чуваемост в шумна среда
  • Уголемен бутон за спешни повиквания, който може да се използва дори с работни ръкавици
  • Допълнителен дисплей в горната част на терминала