Capacity Max - иновативно трънкинг решение

14/04/2016

MOTOTRBO Capacity Max е най-новият продукт на Motorola Solutions. Това е мащабируема цифрова трънкинг радио комуникационна система за пренос на глас и данни, с разпределена инфраструктура и централизирано управление. Тя съчетава иновативни решения за оптимизиране на трафика, увеличаване на ефективността и намаляване на разходите за придобиване и поддръжка. Основавайки се на дългогодишния си опит и обратната връзка с клиентите, Motorola Solutions представя един иновативен продукт с изключително високо ниво на сигурност за вашия бизнес.

Aрхитектурата на MOTOTRBO Capacity Max е оптимизиранa с цел постигане на висока производителност, висока ефективност и гъвкава мащабируемост. Тя дава възможност за незабавен и надежден пренос на глас и данни и спомага за по-бързо и адекватно вземане на решения и безпроблемна координация между звената и управление на бизнеса. Тя включва мощни инструменти за управление, които осигуряват  пълен контрол над елементите на системата. Съвместимa е с ETSI DMR Tier III - глобален отворен цифров стандарт за PMR технология, разработен от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI).

Комтек 2006 ООД, като официален партньор на Motorola Solutions за България, разполага с демонстрационен комплект на системата MOTOTRBO Capacity Max. Тя е на разположение на всеки клиент, който прояви интерес към нея и нашия екип от специалисти е готов да демонстрира възможностите й в конкретните условия на място.