Засекретен и сигурен телефон IntactPhone

12/01/2017

Иновация в света на мобилните комуникации – IntactPhone!

IntactPhone е устройство, което предлага сигурна мобилна платформа, гарантираща максимална защита за вашите данни – разговори, съобщения и целия обем, съхраняван в мобилния ви телефон.

Личните ни и професионални разговори, съобщения и данни могат да бъдат изложени на опасност по всяко време. На подобни кибер атаки вече не са изложени само правителствените организации. За да отговорим на съвременните предизвикателства, ние ви предлагаме максимално сигурен и защитени мобилен телефон със собствена опрерационна система, които да защитят вашата неприкосновеност.

Повече подробности за IntactPhone