безжични системи

Разстоянията вече не са проблем. Трафикът е гарантиран. Надеждността е факт. Вашият бизнес е във връзка

 

Съвременния бизнес непрекъснато повишава изискванията си към мобилните комуникационни решения за обмен на глас и високоскоростни данни. Необходимостта от универсален достъп до корпоративни данни от служители, партньори и клиенти практически от всяко място и по всяко време, има пряка връзка за повишаване на ефективността на управлението и за увеличаване на производителността на труда.  Развитието на технологиите и стандартите за безжични мрежи се дължи именно на голямото търсене на разнообразни мултимедийни услуги, данни и видео в у словията и спецификата на всеки отделен клиент/потребител. Мобилността днес е от съществено значение за съвременното общество -   достъп до интернет навсякъде и по всяко време, достъпни и разнообразни интерактивни услуги за работа, обучение или развлечение. Комтек 2006 ООД може да осигури оптималната стратегия за изграждане и развитие на вашата безжична мрежа, така че тя да отговаря на вашите нужди и бюджет.

 Свържете се с нас за безплатна консултация.

ШИРОКОЛЕНТОВИ БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ ЗА ПРЕНОС  

 

 

Съществен елемент от широколентовите безжични мрежи е проектирането и изграждането на преносната мрежа. Различните технологии, които съществуват за безжичен пренос могат да се класифицират в две основни групи: РТР (point-to-point) и PТMP (point-to-multipoint - РМР).

PТP устройствата осигуряват широколентов пренос между 2 точки (обекта), а РМР – пренос между няколко точки (обекта).

Устройствата работят в както в безлицензните, така  и в лицензните честотни диапазони. Могат да осигуряват връзка между обекти с пряка видимост помежду им (LoS - line of site) или без наличие на такава – nLoS (no line of site).

Гъвкав капацитет, разнообразна функционалност, изключително ниско закъснение, ниска консумация на енергия и иновативен дизайн са основните характеристики на предлаганите от Комтек2006 ООД решения, които могат да осигурят ключови предимства за клиентите ни.

   

ШИРОКОЛЕНТОВИ БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ ЗА ДОСТЪП

  

Вече все по-широко разпространение получават безжичните (WiFi) мрежи като естествено разширение/периферия на корпоративни/индустриални Ethernet мрежи за достъп до облачни услуги и Интернет.

Независимо от типа си, безжичната платформа е основа за създаване на мощни, лесни за изграждане и управление мрежи, които автоматично предоставят на абонатите си интернет/Ethernet връзки в складове, офиси, хотели, магазини, ресторанти, библиотеки, малки и средни предприятия, в сгради, както и почти навсякъде другаде. Те са лесни за монтаж, администриране и поддръжка.

В редица случаи безжичната локална мрежа може да бъде най-оптимално решение. Освен това е напълно възможно създаването на безжичен сегмент да се окаже най-евтиният способ за организиране на свързаност между две локални мрежи, например в различни сгради, на различни етажи, или между обекти на територията на предприятието.

Безжичните мрежи при нужда могат лесно и бързо да бъдат премествани и разширявани като капацитет и територия на покритие. Лесно се интегрират с други мрежи. Могат да бъдат администрирани локално или централизирано.

МОБИЛНИ БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

 

Платформата е стандартна и мащабируема, като позволява на клиента стъпка по стъпка да изгради среда на борда на превозните средства. Тя работи устойчиво в условията на мобилност, без да има ограничения по отношение на комуникациите, които се извършват от интернет протокол.

Устройствата осигуряват високо ниво на сигурност, криптиране и производителност. Платформата позволява интегриране със системи за видеонаблюдение, продажба на билети в реално време, WiFi за екипажа и пътниците на борда, интегриране с цифрови идентификатори, различни видове реклама и др. Тя е елемент спомагащ за повишаване на сигурността превозите.

Всички тези възможности могат да се активират едновременно и постепенно, без да има нужда от обновяване на хардуера, като същевременно дава възможност да се разделят и приотизират различните услуги за администриране и управление на транспортни схеми. Има пряка връзка към управление на транспортните услуги:  от повишаване на сигурността на превоза - до предоставяне на интернет и облачни услуги на пътниците.