Услуги

Проектиране

 

Нашата фирма има богат опит в проектирането и изграждането на професионални радиомрежи. Ако за нуждите ви трябва да бъде проектирана и изградена DMR или TETRA мрежа, или пък имате нужда да разширите радиопокритието на съществуваща такава, ние сме тук за да ви помогнем. Инженерният ни екип ще направи оценка на индивидуалните потребности на клиента, ще извърши необходимите проучвания и анализи, за да предложи най-оптималната комуникационна система за вашия бизнес.

Техническо обслужване

 

Комтек 2006 ООД носи отговорност както за гаранционните си системи и продукти, така и за елементите извън гаранция.

Предлагаме извънгаранционни договори с различни параметри, отговарящи на конкретните изисквания на клиентите и на спецификата на изградените системи.

 

Предимствата, които ви дава абонаментния договор:

  • По-бърза и гарантирана реакция при възникване на аварийна ситуация;
  • Точно диагностициране от квалифицирани специалисти;
  • Профилактични дейности предотвратяващи аварийни ситуации;
  • Постигане на оптимални параметри на работа на системите с цел намаляване на разходите по експлоатацията и поддържане на висока ефективност.

Сервиз

 

Оторизираният ни сервиз разполага с професионална апаратура и високо квалифицирани специалисти, поддържащи и обновяващи знанията си в регулярни обучения и семинари във и извън България.

Предлагаме диагностика и ремонт на всички видове предлагани продукти и системи с експертно качество, подлежащо на постоянен контрол. 

Инженеринг

 

Стремим се да предлагаме най-доброто от световния пазар и да прилагаме най-новите технологии в имплементирането на системи за комуникация и сигурност.

Осигуряваме рентабилни, надеждни комуникационни решения, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите и специфичните им изисквания.

Гарантираме отлично обслужване от А до Я - консултации, проектиране, доставка, инсталиране, обучение, подръжка, разширение и разнообразни допълнителни услуги в сферата на комуникациите.