Проекти

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМИШЛЕНОСТ

 

Съвременните промишлени компании и производствени предприятия имат нужда не просто от връзка с персонала си, но от гъвкаво и съвременно комуникационно решение, което да осигури  непрекъсваема мобилна комуникации с всички потребители по всяко време. Интегрирането на комуникационни решения за управление на работните процеси повишава многократно ефективността и производителността на компаниите, дава възможност за постоянно управление и мониторинг .

Ние сме изградили и поддържаме аналогови, цифрови и TETRA радиосистеми на териториите на много от водещите компании в областта на енергетиката, производството, минната индустрия и т.н. – АЕЦ Козлодуй ЕАД – система за оповестяване, Ей и Ес 3С Марица-Изток 1 ЕООД – TETRA система, Лукойл Нефтохим Бургас АД - високоскоростана безжична мрежа, цифрова радиосистема MOTOTRBO, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД – аналогова радиовръзка и конвенционална MotoTRBO радиосистема, Асарел Медет АД – SmartTRUNK система с диспечерски приложения, Елаците Мед АД -  система SmarTrunk II, диспечерски системи, безжична радиомрежа за видеонаблюдение и цифрови MotoTRBO система, Солвей Соди АД – цифрова MotoTRBO система и много други. Всички комуникационни системи са съобразени със специфичните потребности и топология на обектите, което е възможно благодарение на гъвкавите и разнообразни решения и приложения на продуктите на Motorola Solutions.

ЛЕТИЩА

 

Сигурността е изключително важна на територията на летищата. Там  има постоянна нужда от ясни комуникации по всяко време, независимо от шумната среда или отдалечените работни места.

През 2008г. и 2009г. Комтек 2006 ООД е избрана за изпълнител на инвестиционен проект за проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на TETRA комуникационни системи на две от най-големите летища в България – летище Варна и летище Бургас. През годините системите са разширявани и днес надеждната комуникация на двете летища  обслужва безотказно персонала, който посреща по над 2 млн пътници годишно.

На територията на летище Пловдив, което е разположено също на стратегическо място и е един от най-големите летищни комплекси в България, с възможности за обслужване на 1000 пътника в пиков час, сме изградили цифрова комуникационна система MotoTRBO.

ПРИСТАНИЩА

 

 

Отговорно отношение към товарите и превозните средства, бързина на обслужване и високата удовлетвореност на клиентите са сред основните цели от дейността на Пристанищните терминали. За да се посрещнат предизвикателствата на новия век, все повече от водещите компании осъзнават необходимостта от сигурна връзка с персонала си, за да могат да следят и ръководят всеки работен процес и да извлекат максимума от потенциала на вложенията си. Пристанище Бургас и пристанищен комплекс Русе са наши клиенти, които ефективно използват изградените на териториите си комуникационни системи:  на пристанище Бургас – широколентова безжична MESH система за трафик на данни и цифрова радиосистема MotoTRBO, а на пристанище Русе – MESH устройства за безжична свързаност на отдалечени обекти.  Логистичните и обслужващи фирми, опериращи на пристанищни територии, също използват съвременна и надеждна комуникационна връзка с радиостанции Motorola.

ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

 

Успешният мениджмънт на всяка съвременна компания зависи от стройната организация на персонала и правилното разпределение на задачите и дейностите и техния ефективен контрол. Осигуряването на надеждна комуникационна връзка е един от основните фактори за постигане на максимална ефективност на процесите, за повишаване на производителността и за осигуряване на максимална сигурност на потребителите. Независимо дали имате нужда от непрекъсваема връзка с фирмения персонал, наблюдение и управление на хотелски бизнес, незабавна комуникация в болнично заведение или просто сигурна връзка между служителите си – ние имаме решението. Аналоговите и цифровите радиостанции Motorola предлагат пълен набор от възможности, способни да задоволят специфичните нужди на всеки потребител от обществения сектор.  Доставяме и поддържаме радиокомуникационно оборудване за охранителни фирми, за хотели, за строителни обекти, за масови мероприятия и много други. Разнообразните аксесоари - антени, батерии, аудио-аксесоари, аксесоари за носене, калъфи, зарядни устройства или безжични аксесоари към всяка серия радиостанции позволява да задоволим индивидуалните нужди на всеки клиент.  

НЕФТ И ГАЗ

 

Когато вашия бизнес е свързан с работа във взривоопасна среда – безопасността е на първо място! Независимо дали става въпрос за лесно запалими материали, повишено ниво на прах и замърсяване или просто работа в екстремни условия – Motorola предлага решението – серия радиостанции ATEX /FM approved/ специално създадени, за да посрещнат нуждите на работещите в опасни среди.  Лесни за употреба, но в същото време изключително сигурни, с отлично качество на звука, спомагащо работния процес в шумни среди, с множество добавени функционални  възможности, тези радиостанции гарантират непрекъснатата връзка с целия персонал, независимо в момента в какви условия те работят. 

Една от водещите в бранша в България компании – Лукойл Нефтохим Бургас АД, отдавна е осъзнала необходимостта от професионално оборудване за работа в критични условия и Комтек 2006 ООД е изградила сигурна комуникационна система на нейната територия  - високоскоростана безжична мрежа за пренос на глас и данни и цифрова радиосистема MOTOTRBO.